לא לדבר עד שנגמר האוויר

לשאוף ולמלא אוויר בכל הזדמנות