top of page

שילוב נשימה ודיבור

אנשים רבים מדברים עד אשר נגמר להם האוויר.

הם מגיעים למאמץ גרוני וקולי ולעתים אף מופיעה צרידות.

האוויר עדיין בחינם – נא לא לשכוח לנשום בזמן!

bottom of page