top of page

נשימה דרך האף

נשימה דרך האף חשובה להתפתחות מבנה עצמות הפנים.

נשימה דרך האף מונעת התייבשות חלל הפה והלוע.

בעזרת נשימה דרך האף אפשר ללמד את הילדים לקנח את האף

בזמן הצטננות ונזלת.

bottom of page