top of page

מציצת אצבע

פגשתי ילדה בת תשע שנים שעדיין מוצצת אצבע.

היה לה נשך/סגר פתוח עם שיניים עליונות קדמיות בולטות.

בנוסף, היה סרבול תנועתיות לשון ודחיקת לשון.

מובן שלמציצת אצבע יש קשר ישיר לממצאים אלו.

לכן מומלץ להיגמל מהרגל של מציצת אצבע לפני גיל ארבע שנים!

bottom of page