top of page

יחס הורים לילדי בי"ס ובני נוער מגמגמים

הורים רבים מוצאים לנכון להעיר לבנם / בתם במטרה לעזור לו / לה

לשפר את שטף הדיבור.

בני הנוער מדווחים כי הדבר אינו עוזר, אלא גורם למתח רב

סביב התקשורת בכלל ונושא הגמגום בפרט.

מומלץ להקל על הבן / הבת ולהימנע מהערות הקשורות לצורת הדיבור!

bottom of page