לחלק את העומס

לחלק את עומס הקול / דיבור ממושך במשך היום